2310587006 Κοραή 10, Σταυρούπολη info@idikiapolimantiki.gr

Ειδική Απολυμαντική - Θεσσαλονίκη Ι

Ειδική Απολυμαντική - Θεσσαλονίκη ΙΙ

Ειδική Απολυμαντική - Θεσσαλονίκη ΙΙΙ