2310587006 Κοραή 10, Σταυρούπολη info@idikiapolimantiki.gr
1